Sang tên tiếng anh là gì?

20

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường hay nghe tới hình thức sang tên khi ai đó muốn chuyển vật sở hữu qua cho một người khác. Vậy sang tên có nghĩa là gì, và tiếng anh gọi như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé ! 

Sang tên được hiểu là gì?

sang tên tiếng anh là gì

Sang tên là một quá trình làm thủ tục chuyển tên chính chủ sang cho một người nào đó để chuyển giao một vật mà chính chủ đang sở hữu.

Sang tên tiếng anh là gì?

Sang tên tiếng anh gọi là To name/ To a new name

Phiên âm:   ( to͞o nām )

Từ vựng liên quan về chuyển giao/ mua bán

  • Property / Properties /’prɔpəti/: Tài sản
  • For Rent/For Lease /fɔr rɛnt/fɔr lis/: cho thuê
  •  Deposit /dəˈpɑzɪt/: Đặt cọc
  • Contract /ˈkɑnˌtrækt/: Hợp đồng
  • Negotiate /nəˈgoʊʃiˌeɪt/: Thương lượng

Nguồn : https://pkwf.info

Bình luận