Phòng lưu bệnh tiếng anh là gì ? các phòng ban trong bệnh viện.

13

Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về khái niệm phòng lưu bệnh.

Phòng lưu bệnh tiếng anh là gì ?

Phòng lưu bệnh là phòng riêng biệt, phục vụ những trường hợp cấp cứu và điều trị y tế như hỗ trợ y tế khẩn cấp, chăm sóc bệnh nhân trước khi được chuyển bệnh hay cần theo dõi ngắn hạn.

Phòng lưu bệnh tiếng anh là prevention (prəˈven(t)SH(ə)n)

phòng lưu niệm tiếng anh là gì

Từ vựng về các phòng ban trong bệnh viện.

Accident and Emergency Department (A&E): khoa tai nạn và cấp cứu.

Admission office: phòng tiếp nhận bệnh nhân

Admissions and discharge office: phòng tiếp nhận bệnh nhân và làm thủ tục ra viện

Blood bank: ngân hàng máu

Central sterile supply/ services department (CSSD): phòng/đơn vị diệt khuẩn/tiệt trùng

Coronary care unit (CCU): đơn vị chăm sóc mạch vành

Consulting room: phòng khám.

Day surgery/operation unit: đơn vị phẫu thuật trong ngày

Diagnostic imaging/ X-ray department: khoa chẩn đoán hình ảnh

Delivery room: phòng sinh

Dispensary: phòng phát thuốc.

Emergency ward/ room: phòng cấp cứu

High dependency unit (HDU): đơn vị phụ thuộc cao

Housekeeping: phòng tạp vụ

Inpatient department: khoa bệnh nhân nội trú

Intensive care unit (ICU): đơn vị chăm sóc tăng cường

Isolation ward/room: phòng cách ly

Laboratory: phòng xét nghiệm

Labour ward: khu sản phụ

Medical records department: phòng lưu trữ bệnh án/ hồ sơ bệnh lý

On-call room: phòng trực

Outpatient department: khoa bệnh nhân ngoại trú

Operating room/theatre: phòng mổ

Pharmacy: hiệu thuốc, quầy bán thuốc.

Sickroom: buồng bệnh

Specimen collecting room: buồng/phòng thu nhận bệnh phẩm

Waiting room: phòng đợi

Nguồn : https://pkwf.info/

Bình luận