Đồng hồ đo tiếng anh là gì?

11

Đồng hồ đo hay còn được gọi với cái tên là vạn năng kế. 

Đồng hồ đo tiếng anh là gì?

Đồng hồ đo điện tiếng anh là meter 

Đây là một dụng cụ mang lại nhiều hữu ích với chức năng đo lường điện ở nhiều cấp độ khác nhau. Tính năng hoạt động gồm cơ bản của nó thường là ampe kế, vôn kế, và ôm kế. Ngoài ra, có vài loại đồng hồ đo điện vạn năng còn được sử dụng trong đo tần số dòng điện, kiểm tra thông số điện dung tụ điện.

Một số từ vựng dụng cụ cơ khí.

 • wrench
  /rentʃ/
  cờ lê
 • monkey wrench
  /ˈmʌŋki rentʃ/
  mỏ lết
 • chisel
  /ˈtʃɪzl/
  cái đục
 • file
  /faɪl/
  cái giũa
 • bradawl
  /ˈbrædɔːl/
  cái dùi
 • screwdriver
  /ˈskruːˌdraɪvər/
  cái tua vít

Nguồn : https://pkwf.info/

Bình luận